وظیفه فیلتر روغن چیست؟

2
4514

فیلتر روغن قطعه ای در موتور خودروهای سبک و سنگین است که وظیفه اش تصفیه روغن موتور می باشد. در موتور خودروها هنگام کارکرد مقادیری ذرات آهنی و آلومینیومی جدا میگردد و وارد روغن خودرو میشود، همچنین ممکن است جرم های ناشی از سوخت بنزین و گازوئیل از قطعاتی مثل پیستون جدا شوند و وارد روغن بشوند که وظیفه فیلتر روغن جمع کردن ذرات وارد شده به روغن ناشی از کارکرد موتور است.
فیلترهای روغن انواع مختلفی دارد که دو نوع المنتی و پوسته فلزی پر کاربرد ترین آنهاست. فیلترهای المنتی در پوسته ای در موتور نصب میشوند و فیلترهای پوسته فلزی در روی یک پیچ در موتور بسته میشوند. مکانیسم کارکرد هر دو نوع فیلتر عبور روغن از کاغذ صافی می باشد‌.
با توجه به اینکه فیلتر روغن جرمهای ناشی از کارکرد موتور را جذب می کند پس از مدت معینی با توجه به شرایط کارکرد موتور کثیف شده و عبور روغن از آن دشوار می گردد، لذا تعویض به موقع فیلتر روغن برای موتور خودروها نقشی اساسی داشته و باعث طول عمر موتور خواهد شد.
فیلترهای روغن میبایست دارای سوپاپ اطمینان صافی باشند تا در موقع لزوم و درصورت کثیفی کاغذ صافی مسیر عبور روغن را از خارج صافی فراهم آورند تا موتور دچار افت فشار روغن نشود . درصورت کثیفی بیش از حد صافی فیلتر روغن دیگر نمیتواند از فیلتر عبور کند و در این شرایط موتور به سرعت آسیب میبیند، بنابراین سوپاپ اطمینان نقشی حیاتی در هر فیلتر روغنی دارد و باید به این نکته توجه نماییم.

نکته دیگر در فیلترهای روغن این است که در موقع خاموش شدن موتور فیلتر بتواند روغن داخل خود را حفظ کرده و خالی نشود. این امر باعث میشود تا هنگام روشن شدن دوباره موتور، جریان روغن فورا برقرار شده و به همه قسمتها برسد. اگر فیلتر روغن خالی از روغن باشد حدود چندین ثانیه طول خواهد کشید تا فیلتر پر شود و سپس روغن به قسمتهای دیگر موتور خواهد رسید.
هنگام خرید و نصب فیلتر حتما به استاندارد بودن آن باید توجه نماییم. امروزه متاسفانه شاهد هستیم که فیلتر هایی در تعویض روغنی ها و اتوسرویسها وجود دارند که بسیار ارزان خریداری شده و با حذف قسمتهای حیاتی در فیلترها نظیر سوپاپ اطمینان و استفاده از مواد نامرغوب باعث آسیب به موتور خودروها و کم شدن طول عمر موتور و تحمیل هزینه های سرسام آور به صاحبان خودروها می گردد‌.
لذا استفاده از فیلترهای استاندارد و نیز تعویض به موقع فیلتر ها میتواند شما را تا سالیان زیاد نیازمند مراجعه به تعمیرگاه نکند.
فیلتر روغن استاندارد چیست؟

2 نظرات

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید

برای امنیت، از سرویس reCAPTCHA Google حریم خصوصی و شرایط استفاده استفاده کنید.

با این شرایط موافق هستید.