لیست فیلتر هوای انواع کامیونت گالان

0
1934

لیست فیلتر هوای انواع کامیونت گالان به شرح ذیل می باشد:

ردیف دهانه*قطر*ارتفاع نام محصول شماره فنی کد اصلی
۱ ۳۰۱*۲۲۰*۱۳٫۵ کامیونت الوند(فومی) ۱۶۳ ch/F
۲ کامیونت بنز خاور ۸۱۴/ ۶۱۲ ۱۶۴ ch/F
۳ ۲۵۵*۲۰۰*۱۳۱ کامیونت ایسوزو ۴٫۵ تن NKR / جک ۱۰۴۰ (بیرونی) ۱۶۵ ch/F
۴  جک ۱۰۴۰ (درونی) ۱۶۶ ch/F
۵ ۳۲۹*۲۲۰*۱۳۵ کامیونت ایسوزو ۶ تن  NPR ۱۶۷ ch/F
۶ ۲۷٫۵*۲۳۶*۱۳۴ کامیونت ایسوزو NP700 (بیرونی) ۱۸۳ ch/F P543614
۷ ۳۶۵*۲۰۸*۱۳۲ کامیونت کاویان ۱۰۶/ ۱۰۸/ ۱۱۰ (بیرونی) ۱۶۸ ch/F AF25268
۸ ۳۵۱*۱۲۳*۹۱ کامیونت کاویان ۱۰۶/ ۱۰۸/ ۱۱۰ (درونی) ۱۶۹ ch/F AF25269
۹ ۴۲۲*۲۳۰*۱۳۵ کامیونت کاویان کمپرسی ۱۱۹(بیرونی) ۱۷۰ ch/F AF25270
۱۰ ۴۰۸*۱۳۰*۱۰۰ کامیونت کاویان کمپرسی ۱۱۹(درونی) ۱۷۱ ch/F AF25271
۱۱ ۳۷۸*۲۸۰*۱۷۰ کامیونت بادسان  (بیرونی) ۱۷۴ ch/F P112585
۱۲ ۲۶۵*۱۶۳*۱۳۷ کامیونت بادسان   (درونی) ۱۷۵ ch/F P123007
۱۳ ۲۸۰*۱۹۵*۱۱۰ کامیونت فوتون (فلزی) ۱۷۶ ch/F P771505
۱۴ ۱۷۶*۲۰۰*۱۲۸ کامیونت هیوندا کروس (فلزی) ۱۷۷ ch/F
۱۵ ۲۵۵*۲۰۰*۱۳۴ کامیونت جدید آمیکو M 4/5 ۱۷۸ ch/F
۱۶ ۳۱٫۵*۲۳*۱۳٫۵ کامیونت جدید آمیکو  M11  (بیرونی) ۱۷۹ ch/F
۱۷ کامیونت جدید آمیکو M11  (درونی) ۱۸۰ ch/F
۱۸ ۲۵۲*۲۱۲*۱۱۸ کامیونت جدید آمیکو۵٫۲ تن فومی(بیرونی) ۱۸۱ ch/F
۱۹ ۲۳٫۷*۲۴۵*۱۱۵ کامیونت جدیدآمیکو۵٫۲ تن فومی(درونی) ۱۸۲ ch/F
۲۰ ۳۱۲*۲۳۴*۱۳۲ کامیونت جک ۷تن  فومی (بیرونی) ۱۸۴ ch/F
۲۱ کامیونت جک ۷تن فومی (درونی) ۱۸۵ ch/F
۲۲ ۳۱۶*۲۲٫۵*۱۳ کامیونت فاو فلزی(بیرونی) ۳۴۷ ch/F
۲۳ کامیونت فاو فلزی(درونی) ۳۴۸ ch/F
۲۴ ۲۷۵*۲۳۶*۱۳۴ کامیونت جک دایان (بیرونی) ۳۷۳ ch/F P543614
۲۵ کامیونت جک دایان (درونی) ۳۷۴ ch/F
۲۶ ۱۹٫۵*۱۵٫۲*۸٫۳ وانت نیسان انژکتوری ۲۴۰۰ ۱۸۶ ch/F
۲۷ ۱۸٫۸*۱۵٫۳*۸٫۵ نیسان پیکاپ / سافاری /رونیز / سرانزا ۱۸۷ ch/F
۲۸ ۱۳٫۱*۱۸٫۵*۸٫۳ وانت نیسان گازوئیلی ۲۸۰۰ ۱۸۸ ch/F
۲۹ سرکلاهک پوسته هواکش الوند/ فوتون ۳۷۵ ch/F

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید