لیست فیلتر هوای انواع کامیونت گالان

0
2841

لیست فیلتر هوای انواع کامیونت گالان به شرح ذیل می باشد:

ردیف دهانه*قطر*ارتفاع نام محصول شماره فنی کد اصلی خرید آنلاین
۱ ۳۰۱*۲۲۰*۱۳٫۵ کامیونت الوند(فومی) ۱۶۳ ch/F خرید آنلاین
۲ کامیونت بنز خاور ۸۱۴/ ۶۱۲ ۱۶۴ ch/F خرید آنلاین
۳ ۲۵۵*۲۰۰*۱۳۱ کامیونت ایسوزو ۴٫۵ تن NKR / جک ۱۰۴۰ (بیرونی) ۱۶۵ ch/F خرید آنلاین
۴  جک ۱۰۴۰ (درونی) ۱۶۶ ch/F خرید آنلاین
۵ ۳۲۹*۲۲۰*۱۳۵ کامیونت ایسوزو ۶ تن  NPR ۱۶۷ ch/F خرید آنلاین
۶ ۲۷٫۵*۲۳۶*۱۳۴ کامیونت ایسوزو NP700 (بیرونی) ۱۸۳ ch/F P543614 خرید آنلاین
۷ ۳۶۵*۲۰۸*۱۳۲ کامیونت کاویان ۱۰۶/ ۱۰۸/ ۱۱۰ (بیرونی) ۱۶۸ ch/F AF25268 خرید آنلاین
۸ ۳۵۱*۱۲۳*۹۱ کامیونت کاویان ۱۰۶/ ۱۰۸/ ۱۱۰ (درونی) ۱۶۹ ch/F AF25269 خرید آنلاین
۹ ۴۲۲*۲۳۰*۱۳۵ کامیونت کاویان کمپرسی ۱۱۹(بیرونی) ۱۷۰ ch/F AF25270 خرید آنلاین
۱۰ ۴۰۸*۱۳۰*۱۰۰ کامیونت کاویان کمپرسی ۱۱۹(درونی) ۱۷۱ ch/F AF25271 خرید آنلاین
۱۱ ۳۷۸*۲۸۰*۱۷۰ کامیونت بادسان  (بیرونی) ۱۷۴ ch/F P112585 خرید آنلاین
۱۲ ۲۶۵*۱۶۳*۱۳۷ کامیونت بادسان   (درونی) ۱۷۵ ch/F P123007 خرید آنلاین
۱۳ ۲۸۰*۱۹۵*۱۱۰ کامیونت فوتون (فلزی) ۱۷۶ ch/F P771505 خرید آنلاین
۱۴ ۱۷۶*۲۰۰*۱۲۸ کامیونت هیوندا کروس (فلزی) ۱۷۷ ch/F خرید آنلاین
۱۵ ۲۵۵*۲۰۰*۱۳۴ کامیونت جدید آمیکو M 4/5 ۱۷۸ ch/F خرید آنلاین
۱۶ ۳۱٫۵*۲۳*۱۳٫۵ کامیونت جدید آمیکو  M11  (بیرونی) ۱۷۹ ch/F خرید آنلاین
۱۷ کامیونت جدید آمیکو M11  (درونی) ۱۸۰ ch/F خرید آنلاین
۱۸ ۲۵۲*۲۱۲*۱۱۸ کامیونت جدید آمیکو۵٫۲ تن فومی(بیرونی) ۱۸۱ ch/F خرید آنلاین
۱۹ ۲۳٫۷*۲۴۵*۱۱۵ کامیونت جدیدآمیکو۵٫۲ تن فومی(درونی) ۱۸۲ ch/F خرید آنلاین
۲۰ ۳۱۲*۲۳۴*۱۳۲ کامیونت جک ۷تن  فومی (بیرونی) ۱۸۴ ch/F خرید آنلاین
۲۱ کامیونت جک ۷تن فومی (درونی) ۱۸۵ ch/F خرید آنلاین
۲۲ ۳۱۶*۲۲٫۵*۱۳ کامیونت فاو فلزی(بیرونی) نمایش و خرید اینترنتی ۳۴۷ ch/F خرید آنلاین
۲۳ کامیونت فاو فلزی(درونی) نمایش و خرید اینترنتی ۳۴۸ ch/F خرید آنلاین
۲۴ ۲۷۵*۲۳۶*۱۳۴ کامیونت جک دایان (بیرونی) ۳۷۳ ch/F P543614 خرید آنلاین
۲۵ کامیونت جک دایان (درونی) ۳۷۴ ch/F خرید آنلاین
۲۶ کامیونت هیوندا HD65 ch/F خرید آنلاین
۲۷ ۱۸٫۸*۱۵٫۳*۸٫۵ نیسان پیکاپ / سافاری /رونیز / سرانزا ۱۸۷ ch/F خرید آنلاین
۲۸ ۱۳٫۱*۱۸٫۵*۸٫۳ وانت نیسان گازوئیلی ۲۸۰۰ ۱۸۸ ch/F خرید آنلاین
۲۹ سرکلاهک پوسته هواکش الوند/ فوتون ۳۷۵ ch/F خرید آنلاین

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید