لیست فیلتر هوای انواع مینی بوس و اتوبوس گالان

0
2282

لیست انواع مینی بوس و اتوبوس گالان به شرح ذیل است:

ردیف دهانه*قطر*ارتفاع نام محصول شماره فنی کد اصلی
۱ فیلتر هوای مینی بوس سیترا  ۲۱ نفره  UE(بیرونی) ۱۸۹ ch/F
۲ فیلتر هوای مینی بوس سیترا ۲۱ نفره  UE(درونی) ۱۹۰ ch/F
۳ فیلتر هوای مینی بوس سیترا ۱۸ نفره  C140  (بیرونی) ۱۹۱ ch/F
۴ فیلتر هوای مینی بوس سیترا ۱۸ نفره  C140  (درونی) ۱۹۲ ch/F
۵ ۲۵*۱۹٫۴*۱۲٫۸ فیلتر هوای مینی بوس هیوندا بلندفومی (با توری فلزی) ۱۹۳ ch/F
۶ ۳۵۹*۲۲۵*۱۱۵ فیلتر هوای اتوبوس بنز ۳۰۲ ۱۹۴ ch/F
۷ ۲۰۰*۳۰۰*۱۸۰ فیلتر هوای اتوبوس بنز O305 / O355 ۱۹۵ ch/F
۸ ۶۰۲*۳۲۵*۲۱۸ فیلتر هوای اتوبوس بنز ۴۵۷ ( بیرونی ) ۱۹۶ ch/F C33920
۹ ۶۱*۱۹٫۵*۱۸٫۸ فیلتر هوای اتوبوس بنز ۴۵۷ (درونی) ۱۹۷ ch/F
۱۰ ۳۶۰*۳۵۰*۲۱۴ فیلتر هوای اتوبوس ولوو B7/ B12  (بیرونی) ۲۰۲ ch/F P778605
۱۱ ۳۱۵*۱۹٫۶*۱۶٫۷ فیلتر هوای اتوبوس ولوو B7/ B12  (درونی) ۲۰۳ ch/F P777152
۱۲ ۵۴۵*۳۱۰*۱۸۰ فیلتر هوای اتوبوس رنو ایلیاد (بیرونی) ۲۰۶ ch/F P780621
۱۳ ۵۳۰*۱۷۸*۱۴۶ فیلتر هوای اتوبوس رنو ایلیاد (درونی) ۲۰۷ ch/F P780623
۱۴ ۴۹۵*۲۶٫۵*۱۷٫۵ فیلتر هوای اتوبوس اسکانیاIRIS/BUS/عقاب افشان/ماز(فومی) ۳۲۲ ch/F C271340
۱۵ ۴۹۰*۲۵٫۵*۱۷٫۵ فیلتر هوای اتوبوس اسکانیا مارال/MBC C9/اتوبوس بنزO500 ۳۰۹ ch/F C27132013
۱۶ ۴۳۰*۲۹۸*۱۹۲ فیلتر هوای اتوبوس آکیا جدید EURO 3  فومی (بیرونی) ۳۱۳ ch/F
۱۷ ۴۱۵*۲۱۰*۱۶۰ فیلتر هوای اتوبوس آکیا جدید EURO 3  فومی (درونی) ۳۱۴ ch/F
۱۸ ۴۲۸*۲۶۹*۱۷۲ فیلتر هوای اتوبوس آکیا جدید EURO 4 فومی (بیرونی) ۳۴۰ ch/F
۱۹ ۴۱۰*۱۵۹*۱۴۰ فیلتر هوای اتوبوس آکیا جدید EURO 4  فومی (درونی) ۳۴۱ ch/F
۲۰ ۴۶٫۵*۳۰*۲۰ فیلتر هوای اتوبوس آکیا فلزی۲۰*۳۰*۴۶٫۵(بیرونی) ۳۶۳ ch/F
۲۱ ۱۵٫۶*۴۴٫۷*۱۸٫۴ فیلتر هوای اتوبوس آکیا فلزی۱۸٫۴*۴۴٫۷*۱۵٫۶(درونی) ۳۶۴ ch/F
۲۲ ۵۱۰*۳۲٫۵*۲۱٫۷ فیلتر هوای اتوبوس آکیا فلزی۲۱٫۷*۳۲٫۵*۵۱۰(بیرونی) ۳۶۵ ch/F
۲۳ ۱۸*۴۵٫۵*۲۰٫۹ فیلتر هوای اتوبوس آکیا فلزی۲۰٫۹*۴۵٫۵*۱۸(درونی) ۳۶۶ ch/F
۲۴ ۴۶۰*۳۰*۲۰ فیلتر هوای اتوبوس پیشرو دیزل(بیرونی) ۳۶۷ ch/F
۲۵ ۱۵٫۶*۴۴٫۷*۱۸٫۴ فیلتر هوای اتوبوس پیشرو دیزل(درونی) ۳۶۸ ch/F
۲۶ ۴۶٫۵*۳۰*۲۰ فیلتر هوای اتوبوس مان گاز سوز(بیرونی) ۳۶۹ ch/F
۲۷ ۱۵٫۶*۴۴٫۷*۱۸٫۴ فیلتر هوای اتوبوس مان گاز سوز(درونی) ۳۷۰ ch/F

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید