لیست فیلتر هوای انواع مینی بوس و اتوبوس گالان

1
2656

لیست انواع مینی بوس و اتوبوس گالان به شرح ذیل است:

ردیف دهانه*قطر*ارتفاع نام محصول شماره فنی کد اصلی
1 فیلتر هوای مینی بوس سیترا  21 نفره  UE(بیرونی) 189 ch/F
2 فیلتر هوای مینی بوس سیترا 21 نفره  UE(درونی) 190 ch/F
3 فیلتر هوای مینی بوس سیترا 18 نفره  C140  (بیرونی) 191 ch/F
4 فیلتر هوای مینی بوس سیترا 18 نفره  C140  (درونی) 192 ch/F
5 25*19.4*12.8 فیلتر هوای مینی بوس هیوندا بلندفومی (با توری فلزی) 193 ch/F
6 359*225*115 فیلتر هوای اتوبوس بنز 302 194 ch/F
7 200*300*180 فیلتر هوای اتوبوس بنز O305 / O355 195 ch/F
8 602*325*218 فیلتر هوای اتوبوس بنز 457 ( بیرونی ) 196 ch/F C33920
9 61*19.5*18.8 فیلتر هوای اتوبوس بنز 457 (درونی) 197 ch/F
10 360*350*214 فیلتر هوای اتوبوس ولوو B7/ B12  (بیرونی) 202 ch/F P778605
11 315*19.6*16.7 فیلتر هوای اتوبوس ولوو B7/ B12  (درونی) 203 ch/F P777152
12 545*310*180 فیلتر هوای اتوبوس رنو ایلیاد (بیرونی) 206 ch/F P780621
13 530*178*146 فیلتر هوای اتوبوس رنو ایلیاد (درونی) 207 ch/F P780623
14 495*26.5*17.5 فیلتر هوای اتوبوس اسکانیاIRIS/BUS/عقاب افشان/ماز(فومی) 322 ch/F C271340
15 490*25.5*17.5 فیلتر هوای اتوبوس اسکانیا مارال/MBC C9/اتوبوس بنزO500 309 ch/F C27132013
16 430*298*192 فیلتر هوای اتوبوس آکیا جدید EURO 3  فومی (بیرونی) 313 ch/F
17 415*210*160 فیلتر هوای اتوبوس آکیا جدید EURO 3  فومی (درونی) 314 ch/F
18 428*269*172 فیلتر هوای اتوبوس آکیا جدید EURO 4 فومی (بیرونی) 340 ch/F
19 410*159*140 فیلتر هوای اتوبوس آکیا جدید EURO 4  فومی (درونی) 341 ch/F
20 46.5*30*20 فیلتر هوای اتوبوس آکیا فلزی20*30*46.5(بیرونی) 363 ch/F
21 15.6*44.7*18.4 فیلتر هوای اتوبوس آکیا فلزی18.4*44.7*15.6(درونی) 364 ch/F
22 510*32.5*21.7 فیلتر هوای اتوبوس آکیا فلزی21.7*32.5*510(بیرونی) 365 ch/F
23 18*45.5*20.9 فیلتر هوای اتوبوس آکیا فلزی20.9*45.5*18(درونی) 366 ch/F
24 460*30*20 فیلتر هوای اتوبوس پیشرو دیزل(بیرونی) 367 ch/F
25 15.6*44.7*18.4 فیلتر هوای اتوبوس پیشرو دیزل(درونی) 368 ch/F
26 46.5*30*20 فیلتر هوای اتوبوس مان گاز سوز(بیرونی) 369 ch/F
27 15.6*44.7*18.4 فیلتر هوای اتوبوس مان گاز سوز(درونی) 370 ch/F

1 نظر

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید

برای امنیت، از سرویس reCAPTCHA Google حریم خصوصی و شرایط استفاده استفاده کنید.

با این شرایط موافق هستید.