لیست فیلتر روغن سنگین فاین

2
522

لیست فیلتر روغن سنگین فاین

ردیف کد فیلترهای روغن (ماشین سنگین)کد معادل 
1AFO 156/3Eفیلتر گیربکس FH با کیت و پیچ و مهره و واشر مخصوصHU721XKIT
2AFO 156/3E newفیلتر گیربکس FH با واشر مخصوص بدون پیچ و مهرهHU721ZKIT
3BFO 2614فیلتر روغن  FH12 اولیه466634
4BFO 2611Bفیلتر روغن FH12 ثانویه477556
5BFO 777/7فیلتر هیدورلیک فرمان ولو و انواع کامیونHU 601/4
6AFO 218/3Eفیلتر روغن بنز آتکوHU 945/2X
7AFO 2611Eفیلتر روغن بنز آکسورHU12110X
8AFO 3111Eفیلتر روغن آکتروسHU 12140X
9AFO 8260فیلتر روغن اسکانیا توکاسه ای G400-G410-R450 اتوبوس مارالUEO 2275 و درسا2022275
10BFO 3360فیلتر روغن اسکانیا فلزی(پیچی)1117285
11CFO 147Eفیلتر روغن اتوبوس 457 و بنز فنردارH12110/2X
12AFO 2012Eفیلتر روغن ولوو پنتا و میدلام 280 جدیدHU1390X
13AFO 2057Eفیلتر روغن اتوبوس B7 جدید-مان یاورانHU 13125
14AFO 1411Eفیلتر روغن کامیون های مان (M.A.N)HU1381X
15BFO 219/3فیلتر روغن دوئیتس هووW962
16CFO 2525فیلتر روغن ایویکو یورو کارگوW950/25
17CFO 2909فیلتر روغن کمنز LF9009  LF9009
18AFO 6320فیلتر روغن متسوبیشی فوسو 
19AFO3335فیلتر روغن  ریتارد اسکانیا1381235
جهت استعلام قیمت تماس حاصل فرمایید

2 نظرات

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید

برای امنیت، از سرویس reCAPTCHA Google حریم خصوصی و شرایط استفاده استفاده کنید.

با این شرایط موافق هستید.