فیلتر گازوئیل پیچی ستاره

0
1022

لیست فیلتر گازوئیل پیچی ستاره :

ردیف کد شرح
۱ SFC      ۳۲۰۱ گازوئیل اولیه نیسان دیزلی
۲ SFC      ۳۲۰۲ ماک مدل جدید بلند
۳ SFC      ۳۲۰۳ ولو- مینی بوس ایویکو  ، فوتون ، داف کوتاه، دویتس بلند
۴ SFC      ۳۲۰۴ مینی بوس هیوندا
۵ SFC      ۳۲۰۵ ولو FH12( موتور ۴۲۰)
۶ SWFC  ۳۲۰۶ آبگیر گازوئیل اتوبوس B12  و B7  و کامیون FH12
۷ SWFC  ۳۲۰۹ آبگیر گازوئیل FH12 (موتور ۴۶۰)
۸ SFC      ۳۲۱۱ فیلتر گازوئیل لودر ولو ۴۳۰۰-۴۵۰۰
۹ SFC      ۳۲۱۲ گازوئیل شیر دار لیپهر
۱۰ SFC      ۳۲۱۳ کامیون ایویکو
۱۱ SFC      ۳۲۱۴ گازوئیل ثانویه نیسان دیزل
۱۲ SFC      ۳۲۱۶ گازوئیل ایسوزو ۳تن
۱۳ SFC      ۳۲۱۷ کاترپیلار ، اینترناش ، W90  بزرگ
۱۴ SFC      ۳۲۱۸ گازوئیل ایسوزو ۶تن
۱۵ SFC      ۳۲۳۵ بادسان
۱۶ SFC      ۳۲۳۸ اتوبوس ولو B12  و B7 ، هوو ، فراز
۱۷ SFC      ۳۲۷۰ گازوئیل لیفتراک دوو
۱۸ SFC      ۳۲۷۱ لودر کوماتسو W90
۱۹ SFC      ۳۲۷۲ بلدوزر اینترناش TD15 ، TD25 ، ولو در اینترناش اولیه
۲۰ SFC      ۳۲۷۳ تویوتا گازوئیلی
۲۱ SFC      ۳۲۷۴ ماک اولیه
۲۲ SFC  ۳۲۷۴/۱ ماک ثانویه
۲۳ SFC      ۳۲۷۶ بلدوزر اینترناش TD15 ، TD25  ولو در اینترناش ثانویه
۲۴ SFC      ۳۲۸۰ گازوئیل ته بسته ۴۵۷ ، FH  قدیم

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید