فیلتر هواکش سنگین ستاره

0
1369

لیست فیلتر هواکش سنگین ستاره به شرح ذیل می باشد:

۱ SAF              1000 مغزی نمدی ۴۳۰۰
۲ SAF               1600 درونی اطلس کوپکو کامیون ایویکو
۳ SAF               2216 اطاق ولو N10
۴ SAF               2226 کمپرسور اطلس کوپکو VT3 فلزی
۵ SAF               2230 جاندیر لبه دار باب مغزی
۶  SAF              2239  پرکینز واشردار
۷ SAF               2241  کمپرسور اطلس کوپکو استوانه ای دو سرباز
۸ SAF           2241/1 کمپرسور اطلس کوپکو بدون روکش جاروبرقی ایندامین
۹ SAF               2245 لیفتراک تویوتا فومی
۱۰  SAF              2246 بیرونی کامیون ولوN12وN12
۱۱ SAF               2247 درونی کامیون ولو N12وN10
۱۲ SAF               2248 بیرونی ولوF12
۱۳ SAF               2249 درونی ولو F12
۱۴ SAF               2250 هواکش ۱۲ لوله ای کمپرسور
۱۵ SAF              2251 هواکش ۴۰ لوله ای کمپرسور
۱۶ SAF               2255 هواکش ۴۸ لوله ای کمپرسور
۱۷ SAF               2256 بیرونی جرثقیل نیسان دیزل ،ولوسوسماری ،کوماتسو ۴۰۰،FR20
۱۸ SAF           2256/1 درونی جرثقیل نیسان دیزل ،ولوسوسماری ،کوماتسو۴۰۰، FR20
۱۹ SAF               2261 بیرونی لودر ولو ۴۴۰۰
۲۰ SAF               2265 بیرونی هواکش کامیون نیسان دیزل چینی جدید
۲۱ SAF           2265/1 درونی هواکش کامیون نیسان دیزل چینی جدید
۲۲ SAF               2267 هواکش ۱۶ لوله ای کمپرسور
۲۳ SAF               1200 درونی لودر ولو ۴۴۰۰
۲۴ SAF               2268 هوا کامیونت ایسوزو ۶ تن ، بیل هیوندا
۲۵ SAF                      2269 هوا کابین بنز آکسور و کامیون مان TGAوT80
۲۶ SAF                      2270 هوا کامیون آکسور
۲۷ SAF                      2271 هوا کامیون آتگو
۲۸ SAF                        2272 بیرونی لودر ۹۶۶کاترپیلار
۲۹ SAF                    2272/1 درونی لودر ۹۶۶ کاترپیلار پیچ دار
۳۰ SAF                       2273 هوا کامیون آکتروس
۳۱ SAF                       2275  هوا لیفتراک گازی ۳تن کلارک
۳۲ SAF                        2280  مینی بوس هیوندا  دو سرباز
۳۳ SAF                        2281  بیرونی اتوبوس شهاب گاز سوز
۳۴ SAF                   2281/1 درونی اتوبوس شهاب گازسوز
۳۵ SAF                        2283 لیلاند سوپر دار       کمپرسور اطلس
۳۶ SAF                        2284 فوتون
۳۷ SAF                        2286 کاویان بیرونی
۳۸ SAF                    2286/1 کاویان درونی
۳۹ SAF                        2287 لودر چینی کوچک  ZL30 و ZL50  بیرونی
۴۰ SAF                    2287/1 لودر چینی کوچک ZL50   وZL30   درونی
۴۱ SAF                        2289  هواکش کمپرسور نمد دار تبریز ، ترنادو ۸۰-۶۰
۴۲ SAF                        2290  هوا کامیون هوو بیرونی
۴۳ SAF                    2290/1 هوا کامیون هوو درونی
۴۴ SAF                       2294 هوا آمیگو و کامیونت  جک،    ایسوز ۳تن
۴۵ SAF                      2295 بیرونی دنگ فنگ ۳۷۵
۴۶ SAF                    2295/1 درونی دنگ فنگ  375
۴۷ SAF                        2296  بیرونی لودر ولو ۴۵۰۰
۴۸ SAF                        2297 هواکش fm9 بیرونی
۴۹ SAF                        2298 بیرونی لودر ۹۵۰ کاتریلار
۵۰ SAF                    2298/1 درونی لودر ۹۵۰ کاترپیلار
۵۱ SAF                        1300  درونی لودر ولو ۴۵۰۰
۵۲ SAF                       2300 FH12 بیرونی
۵۳ SAF                        2301 هوا گاماز عراقی
۵۴ SAF                        2306 لودر چینی بزرگ ZL50 درونی
۵۵ SAF                    2306/1 لودر چینی بزرگ ZL50 بیرونی
۵۶ SAF                        2307  بیرونی لودر انترناش TD25  (40 سانتی )
۵۷ SAF                    2307/1 درونی لودر انترناش TD25(40 سانتی )
۵۸ SAF                        2308 بیرونی لودر انترناش TD25( 43 سانتی )
۵۹ SAF                    2308/1  درونی لودر انترناش TD25 ( 43 سانتی )
۶۰ SAF                        2313 اطاق ولو F12
۶۱ SAF                        2314  پمپ باد ولو
۶۲ SAF                        2315 پمپ باد ولو بلند
۶۳ SAF                        2316  اطاق ولو FH12 و  FM9
۶۴ SAF                        2317 بیرونی گریدر میتسوبیشی MG 500
۶۵ SAF                    2317/1 درونی گریدر میتسوبیشی  MG 500
۶۶ SAF                        2318 بیرونی لودر انترناش TD25 ( 45 سانتی )
۶۷ SAF                    2318/1 درونی لودر انترناش TD25 ( 45 سانتی )
۶۸ SAF                        2330 بیرونی کوماتسو W65
۶۹ SAF                    2330/1  درونی کوماتسو W65
۷۰ SAF                        2338  کامیون ایویکو
۷۱ SAF                        2340 بیرونی لودر L90
۷۲ SAF                    2340/1 درونی لودر L90
۷۳ SAF                        2342 بیرونی کوماتسو W120
۷۴ SAF                    2342/1  درونی کوماتسو W120
۷۵ SAF                        2345 بیرونی لودر فیات آلیس ۶۴۵
۷۶ SAF                    2345/1  درونی لودر فیات آلیس ۶۴۵
۷۷ SAF                       2346 انترناش بدون دماغ
۷۸ SAF                        2362 پر کینز با پره  و واشر  کامل
۷۹ SAF                        2364  بالابر میتسوبیشی اداره برق
۸۰ SAF                        2367  لیفتراک کلارک
۸۱ SAF                        2368 لیفتراک سهند
۸۲ SAF                        2379 اتوبوس بنز ۳۰۲ ، شهاب جدید
۸۳ SAF                        2380 بنز ۸ سیلندر ۳۰۵
۸۴ SAF                        2381 اتوبوس ایکاروس کوتاه
۸۵ SAF                    2381/1 اتوبوس ایکاروس کوتاه نمد دار
۸۶ SAF                       2382 ایکاروس بلند
۸۷ SAF                   2382/1 بنز مایلر جدید
۸۸ SAF                        2413 کمپرسور ۳۸ سانتی باریک واشر دار
۸۹ SAF                        2415 کمپرسور ۳۸ سانتی باریک با پره و واشر
۹۰ SAF                        2418 جاندیر مدل ۳۳۵۰
۹۱ SAF                        2420 کمپرسور ۳۸ سانتی با واشر چاق
۹۲ SAF                        2422 کمپرسور ۳۸ سانتی پره دار چاق
۹۳ SAF                        2424 لودر ۸۴۶ ب،ام ولو
۹۴ SAF                           2426 اسکانیا طرح ولو N10، اسکانیا ۱۱۳
۹۵ SAF                        2428 کمپرسور انترناش
۹۶ SAF                        2430 اینتر کولر اتوبوس ایران پیما
۹۷ SAF                        2432 بیرونی اتوبوس رنو فرانسوی ، بادسان
۹۸ SAF                    2432/1 درونی اتوبوس رنو فرانسوی ، بادسان
۹۹ SAF                        2436 بنز ده سیلندر
۱۰۰ SAF                        2438 بیرونی  بیل ۹۱۲
۱۰۱ SAF                    2438/1 درونی بیل ۹۱۲
۱۰۲ SAF                        2442 بیرونی لودر کوماتسو W 90
۱۰۳ SAF                    2442/1 درونی لودر کوماتسوW 90
۱۰۴ SAF                        2444 بیرونی لودر L120
۱۰۵ SAF                    2444/1 درونی لودر L120
۱۰۶ SAF                        2446 بیرونی بلدوزر ۱۵۵ جدید
۱۰۷ SAF                    2446/1 درونی بلدوزر ۱۵۵
۱۰۸ SAF                       2448 اتوبوس ولو NL 10 و رایران
۱۰۹ SAF                       2449 کمپرسور طرح NL 10
۱۱۰ SAF                        2450 اسکانیا ۱۱۲
۱۱۱ SAF                        2460 اتوبوس بنز ۴۵۷
۱۱۲ SAF                    2460/1 اتوبوس بنز درونی ۴۵۷
۱۱۳ SAF                        2475 جاندیر ۴ سیلندر پره دار باریک ۲۱۳۰
۱۱۴ SAF                        2476 جاندیر ۲۰۴۰ (بلندتر از ۲۱۳۰)
۱۱۵ SAF                        2490 موتور جوش باریک
۱۱۶ SAF                       2492 فولکس استیشن مدل جدید T4
۱۱۷ SAF                        2493 اتوبوس بنز ۳۵۵
۱۱۸ SAF                        2495 رنو ایلیاد
۱۱۹ SAF                        2501 اتوبوس اسکانیا مدل جدید
۱۲۰ SAF                        S251 گاماز روسی
۱۲۱ SAF                    2226/1 هواکش VT3 بلند فلزی

 

 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید