هواکش سپراتور ستاره

0
836

لیست انواع فیلتر هواکش سپراتور ستاره به شرح ذیل می باشد :

ردیف کد شرح
۱  SPC                      8201 سپراتور پیچی هوا و روغن معادل LB13145/1
۲ SSE                       8202  سپراتور B50
۳ SSE                       8203  سپراتور B150
۴ SSE                       8204 سپراتور B250
۵ SSE                       8205 سپراتور  P175
۶ SSE                       8206 سپراتور ۶۱۵۰
۷ SSE                       8207 سپراتور ۶۱۵۰ کوتاه سفارش سیمان سپاهان
۸ SSE                       8208 سپراتور CV160
۹ SSE                       8209 سپراتور B350
۱۰ SSE                       8210 سپراتور P600
۱۱  SPC                      8211 سپراتور پیچی هوا و روغن اطلس کوپکو
۱۲   SSE                     8212 سپراتور کمپرسور هوایار (لب بریده )
۱۳ SSE                       8213 سپراتور CA1
۱۴ SSE                       8214 سپراتورP600  بلند
۱۵ SSE                       8215 سپراتور P175  اندازه ۲۵ سانتی
۱۶ SSE                       8216 سپراتور P175  اندازه ۲۲ سانتی

 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید