لیست فیلتر هواکش ماشین آلات راهسازی و کشاورزی گالان

0
5020
ردیف ارتفاع*قطر*دهانه نام محصول شماره فنی کد اصلی
1 365*208*132 لودر چینی ZL30 – فوتون (بیرونی) AF25268
2 351*123*91 لودر چینی ZL30 – فوتون (درونی) AF25269
3 422*230*135 لودر چینی ZL40 (بیرونی) AF52270
4 408*130*100 لودر چینی ZL40 (درونی) AF52271
5 398*240*148 لودر چینی جدید ZL50 یکسر مواد (بیرونی) P181103
6 408*144*118 لودر چینی جدید ZL50 (درونی) P158669
7 400*260*170 فیلتر هوا لودرکاترپیلار چینیZL50 فلزی (بیرونی) 210 ch/F K2640X02
8 350*160*128 فیلتر هوا لودرکاترپیلارچینی ZL50 فلزی (درونی) 211 ch/F
9 330*280*150 فیلتر هوا لودرکاترپیلار938/ZL50G6 (بیرونی) فومی 310 ch/F P532501
10 312*143*109 فیلتر هوا لودرکاترپیلار938/ZL50G6 (درونی) فومی 311 ch/F P532502
11 330*280*176 فیلتر هوا لودر کاترپیلار 966( بیرونی) 257 ch/F P181104
12 322*156 فیلتر هوا لودر کاترپیلار 966  بدون پیچ / باپیچ (درونی) 258 ch/F P158669
13 302*235*123 فیلتر هوا لودر کاترپیلار 950 (بیرونی) 259 ch/F P181103
14 300*121*93 فیلتر هوا لودر کاترپیلار 950 (درونی)  6 پیچ 260 ch/F P158661
15 405.*281*147 فیلتر هوا لودر کاترپیلار 950  G2 (بیرونی) 357 ch/F P532503
16 391*151*110 فیلتر هوا لودر کاترپیلار 950  G2 (درونی) 358 ch/F P532504
17 36.5*208*132 فیلتر هوا لودرچینی ZL30 /فوتون (بیرونی) 212 ch/F AF25268
18 351*123*91 فیلتر هوا لودرچینی  ZL30 /فوتون (درونی) 213 ch/F AF25269
19 460*300*197 فیلتر هوا لودرچینی ZL60  (بیرونی) 376 ch/F AF25276
20 430*185*158 فیلتر هوا لودرچینی ZL60  (درونی) 377 ch/F AF25277
21 304*260*15.3 فیلتر هوا لودرکوماتسو  W90  (بیرونی) 214 ch/F P131348
22 254*151*123 فیلتر هوا لودرکوماتسو W90  (درونی) 215 ch/F P131336
23 406*260*153 فیلتر هوا لودرکوماتسو W120 /هپکو 540 (بیرونی) 216 ch/F P131397
24 355*151*123 فیلتر هوا لودرکوماتسو W120 /هپکو 540 (درونی) 217 ch/F P131337
25 457*230*145 فیلتر هوا لودرکوماتسو W420 /WA400 (بیرونی) 218 ch/F P181070
26 430*142*115 فیلتر هوا لودرکوماتسو W420 /WA400 (درونی) 219 ch/F P124046
27 378*273*164 فیلتر هوا لودرکوماتسو WA470 (بیرونی) 220 ch/F P134353
28 352*161*131 فیلتر هوا لودرکوماتسو WA470 (درونی) 221 ch/F P134354
29 455*35*21 فیلتر هوا لودرکوماتسو 260/ درمن(بیرونی) 232 ch/F P181039
30 43*22*19 فیلتر هوا لودرکوماتسو 260/ درمن (درونی) 233 ch/F P114931
31 302*235*123 فیلتر هوا لودرکوماتسو 920 (بیرونی) 259 ch/F P181103
32 300*121*93 فیلتر هوا لودرکوماتسو 920 (درونی) 260 ch/F P158661
33 330*235*122 فیلتر هوا لودر FR15 فیات آلیس و کاوازاکی 80(بیرونی) 246 ch/F AF418
34 330*118*88 فیلتر هوا لودر FR15 فیات آلیس و کاوازاکی 80(درونی) 247 ch/F AF490M
35 405*280*170 فیلتر هوا لودرFR20 فیات آلیس و کاوازاکی70 (بیرونی) 248 ch/F P145700
36 405*163*137 فیلتر هوا لودرFR20 فیات آلیس و کاوازاکی70(درونی) 249 ch/F P119372
37 512*280*150 فیلتر هوا لودر ولوو HL200/L120E/L120D (بیرونی) فومی 325 ch/F P777409
38 490*143*109 فیلتر هوا لودر ولوو HL200/L120E/L120D (درونی) فومی 326 ch/F P537877
39 365*195*105 فیلتر هوا لودرولوو 4300 (بیرونی) 378 ch/F C20325/2
40 355*102*90 فیلتر هوا لودرولوو 4300 (درونی) 379 ch/F CF1000
41 36.8*22.5*12 فیلتر هوا لودر هپکو 4400/ ولووL90 (بیرونی) 253 ch/F
42 37.5*11*10 فیلتر هوا لودر هپکو 4400/ ولووL90 (درونی) 254 ch/F
43 51*27*11 فیلتر هوا لودرهپکو 4500 / HL150 / ولوو 4600 وL120(بیرونی) 255 ch/F
44 49.5*14*11 فیلتر هوا لودرهپکو 4500/ HL150/ ولوو 4600 وL120(درونی) 256 ch/F
45 380*23.5*12.2 فیلتر هوا گریدرکوماتسو R2  705(بیرونی) 228 ch/F P145704
46 380*118*88 فیلتر هوا گریدرکوماتسو R2  705 (درونی) 229 ch/F P145703
47 405*23.5*122 فیلتر هوا گریدرکوماتسو731 /751 (بیرونی ) 230 ch/F P181090
48 400*118*88 فیلتر هوا گریدرکوماتسو731 /751 (درونی) 231 ch/F P119375
49 380*240*135 فیلتر هوا گریدرکوماتسو 505 (بیرونی) 380 ch/F P181139
50 330*130*97 فیلتر هوا گریدرکوماتسو 505 (درونی) 381 ch/F P159036
51 37.8*18.5*120 فیلتر هوا بیل کوماتسو PC200 خط 5 (بیرونی) 234 ch/F
52 33*115*87 فیلتر هوا بیل کوماتسو PC200 خط 5 (درونی) 235 ch/F
53 440*220*135 فیلتر هوا بیل کوماتسو PC220 خط 6/DOOSAN300(بیرونی) 236 ch/F X006246
54 400*133*104 فیلتر هوا بیل کوماتسو  PC220 خط 6/DOOSAN300(درونی) 237 ch/F P522452
55 410*204*108 فیلتر هوا بیل کوماتسو PC200 خط7/ EC160 (بیرونی) فومی 238 ch/F P777638
56 400*97*87 فیلتر هوا بیل کوماتسو PC200 خط7/ EC160 (درونی) فومی 239 ch/F P777639
57 470*235*130 فیلتر هوا بیل کوماتسو PC220 خط7 /8 (بیرونی) فومی 240 ch/F P532966
58 460*125*97 فیلتر هوا بیل کوماتسو PC220 خط8/7 (درونی) فومی 241 ch/F P533781
59 490*200*135 فیلتر هوا بیل  هیوندا 170 / 210 (بیرونی) 242 ch/F 11EM21041
60 475*133*105 فیلتر هوا بیل  هیوندا 170/ 210 (بیرونی) 243 ch/F 11EM21051
61 487*275*165 فیلتر هوا بیل هیوندا 320 (بیرونی) 244 ch/F
62 478*164*135 فیلتر هوا بیل  هیوندا 320 (درونی) 245 ch/F
63 فیلتر هوا بیل هیوندای 330 و450 (بیرونی) 396 ch/F
64 فیلتر هوا بیل هیوندای 330 و450 (درونی) 397 ch/F
65 405*200*126 فیلتر هوا بیل لیبهر 912 (بیرونی) 208 ch/F P181064
66 400*118*88 فیلتر هوا بیل  لیبهر 912 (درونی) 209 ch/F P119375
67 340*164*90 فیلتر هوا بیل  نیوهلند/ بکهوولووBL71 فومی(بیرونی) 276 ch/F P772580
68 335*74*82 فیلتر هوا بیل  نیوهلند/ بکهوولو BL71 فومی (درونی) 277 ch/F P829333
69 13.5*38*8 فیلتر هوا بیل اطلس/ کمپرسوراینگرسورلند 331 ch/F
70 457*305*200 فیلتر هوا بلدوزرکوماتسو D85 155  قدیم (بیرونی) 222 ch/F P181002
71 450*235*122 فیلتر هوا بلدوزرکوماتسو D85 155  قدیم (درونی) 223 ch/F P119372
72 457*305*200 فیلتر هوا بلدوزرکوماتسو D155ج با لبه/ D355 (بیرونی) 224 ch/F X006244
73 450*185*157 فیلتر هوا بلدوزرکوماتسو D155ج با لبه/ D355 (درونی) 225 ch/F P1193372
74 380*240*13.5 فیلتر هوا بلدوزرکوماتسو D60/65 / گریدر 505(بیرونی) 226 ch/F P181139
75 330*130*9.7 فیلتر هوا بلدوزرکوماتسو D60/65 / گریدر 505(درونی) 227 ch/F P159036
76 51.2*180*310 فیلتر هوا بلدوزرکوماتسو D155A2(بیرونی) فومی 334 ch/F P777869
77 498*178*146 فیلتر هوا بلدوزرکوماتسو D155A2(درونی) فومی 335 ch/F P777869
78 فیلتر هوا بلدوزر کاترپیلارD7 (بیرونی) 257 ch/F
79 فیلتر هوا بلدوزر کاترپیلارD7 (درونی) 258 ch/F
80 330*290*207 فیلتر هوا بلدوزر کاترپیلار D8K (بیرونی) 261 ch/F P181118
81 335*260*155 فیلتر هوا بلدوزر کاترپیلار D8K (درونی) 262 ch/F P158670
82 380*318*240 فیلتر هوا بلدوزر کاترپیلار D9N  (بیرونی) 263 ch/F P181120
83 387*220*178 فیلتر هوا بلدوزر کاترپیلار D9N  (درونی) 264 ch/F P158675
84 403*305*200 فیلتر هوا بلدوزر اینتر ناش 40 سانتی  TD25 (بیرونی) 278 ch/F P181041
85 363*197*168 فیلتر هوا بلدوزر اینتر ناش 40 سانتی  TD25 (درونی) 279 ch/F P119370
86 453*305*200 فیلتر هوا بلدوزر اینتر ناش 45 سانتی  TD25 (بیرونی) 282 ch/F P31343
87 413*197*168 فیلتر هوا بلدوزر اینتر ناش 45 سانتی TD25  (درونی) 283 ch/F P122425
88 395*210*130 فیلتر هوا بلدوزر شانتوئی  (بیرونی) 354 ch/F
89 373*117*90 فیلتر هوا بلدوزر شانتوئی  (درونی) 355 ch/F
90 فیلتر هوا موتور زمینی کمنز61 سانتی (بیرونی) 267 ch/F
91 فیلتر هوا موتور زمینی کمنز61 سانتی (درونی) 268 ch/F
92 فیلتر هوا موتور دویتس (بیرونی) 327 ch/F
93 فیلتر هوا موتور دویتس (درونی) 328 ch/F
94 300*15.5*90 فیلتر هوا  پرکینز 6 سیلندر 30 سانتی 269 ch/F
95 280*133*74 فیلتر هوا پرکینز 4 سیلندر 28 سانتی 270 ch/F
96 330*155*90 فیلتر هوا پرکینز 33 سانتی 271 ch/F
97 380*155*86 فیلتر هوا پرکینز 38 سانتی 272 ch/F
98 19.5*22.5*119 فیلتر هوا کمپرسور تورنادو 60 273 ch/F
99 فیلتر هوا کمپرسور 170 274 ch/F
100 330*20*8.9 فیلتر هوا کمپرسور CV160 275 ch/F
101 380*155*89 فیلتر هوا کمپرسور P375  (بیرونی) 382 ch/F P181059
102 458*300*195 فیلتر هوا کمپرسوراینگرسورلند 900وXP750 (بیرونی) 388 ch/F C30850/2
103 فیلتر هوا  کمپرسوراینگرسورلند 900وXP750 (درونی) 389 ch/F CF1600
104 56.6*27.7*14.5 فیلتر هوا کمباین نیوهلند فومی (بیرونی) 351 ch/F AF26214
105 54.6*14*11 فیلتر هوا کمباین نیوهلند  فومی (درونی) 352 ch/F AF26215
106 33*14.5*83 فیلتر هوا تراکتورسوپردارترکیه MF299 (بیرونی) 327 ch/F
107 فیلتر هوا تراکتورسوپردارترکیه MF299 (درونی) 328 ch/F
108 372*105*74 فیلتر هوا کمپرسورp375(درونی) 383 ch/F
109 483*240*134 فیلتر هوا کمپرسوراطلس AX435(بیرونی) 384 ch/F
110 272*176*90 فیلتر هوا تراکتور مسی فرگوسن 399 (بیرونی) 250 ch/F P771590
111 225*85*72 فیلتر هوا تراکتور مسی فرگوسن 399 (درونی) 251 ch/F P770735
112 277*213*145 فیلتر هوا غلطک هپکو CA25 252 ch/F P182071
113 330*230*155 فیلتر هوا جرثقیل هینو 353 ch/F
114 268*180*90 فیلتر هوا لیفتراک کوماتسو10تن (بیرونی) 284 ch/F P771590
115 227*85*70 فیلتر هوا  لیفتراک کوماتسو10تن (درونی) 285 ch/F P770735
116 فیلتر هوا  لیفتراک کوماتسو5 تن  (بیرونی) 286 ch/F
117 فیلتر هوا  لیفتراک کوماتسو5 تن (درونی) 287 ch/F
118 23*13 فیلتر هوا  لیفتراک آریا 321 ch/F
119 25.5*12.5*8.5 فیلتر هوا  لیفتراک دوسان(بیرونی) 288 ch/F
120 23.3*8.3*6.9 فیلتر هوا  لیفتراک دوسان(درونی) 289 ch/F
121 30.3*12.5*8.5 فیلتر هوا لیفتراک کلارک (بیرونی) فومی 317 ch/F
122 28*8*7.4 فیلتر هوا  لیفتراک کلارک (درونی)فومی 318 ch/F
123 270*140*80 فیلتر هوا لیفتراک تویوتا 6FD18 391 ch/F P827655
124 302*155*89 فیلتر هوا  لیفتراک سهند SD (بیرونی) 392 ch/F P181054
125 287*105*74 فیلتر هوا  لیفتراک سهند SD (درونی) 393 ch/F P131394
126 340*164*90 فیلتر هوا لیفتراک 5 تن سپاهان (بیرونی) 394 ch/F P772580
127 335*74*82 فیلتر هوا  لیفتراک 5 تن سپاهان (درونی) 395 ch/F P829333
128 13*28 فیلتر هوا  تویوتا Hice بنزینی 291 ch/F
129 13*28 فیلتر هوا  تویوتا Hice گازوئیلی 292 ch/F
130 فیلتر هوا کابین رنگ کوره ای (درابعاد مختلف) 293 ch/F

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید

برای امنیت، از سرویس reCAPTCHA Google حریم خصوصی و شرایط استفاده استفاده کنید.

با این شرایط موافق هستید.