راهنمای سرویس رنو کپچر

0
1677

میزان روغن مورد نیاز (موتور ۹۰۰) :۴/۱ لیتر با فیلتر

میزان روغن مورد نیاز (موتور ۱۵۰۰) :۴/۵ لیتر با فیلتر

میزان روغن مورد نیاز (موتور ۱۲۰۰) :۴/۶ لیتر با فیلتر

میزان روغن مورد نیاز (موتور ۲۰۰۰) :۴/۲ لیتر با فیلتر

نوع روغن مصرفی: روغن ۴۰-۵W و ۵W30 شاخص SN

فیلتر روغن رنو با کد فنی: ۱۵۲۰۹۵۰۸۴R نمایش فیلتر

فیلتر هوا مشترک با داستر با کد فنی: ۱۶۵۴۶۷۶۷۴R نمایش فیلتر

فیلتر کابین با کد فنی: ۲۷۲۷۷۳۱۵۱R

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید