لیست فیلتر گازوئیل فاین

0
407

لیست فیلتر گازوئیل فاین

ردیفگریدکد فیلترهای گازوئیل و آبگیر (ماشین سنگین)کد معادل 
1AFF 109/2Eفیلتر گازوئیل آتگوPU1046/1X
2BFF 127/6فیلتر گازوئیل ولوویی کوچک 5018WK731
3CFF 147فیلتر آبگیر ولوو FM9-FH1220514654
4AFF 169/5Eفیلتر گازوئیل ولوو پنتا و میدلام 280 جدید PU1058X
5AFF 209/5Eفیلتر گازوئیل بنز آکسور،آکتروس و بنز 457PU999/1X
6CFF 237/6Eفیلتر گازوئیل کامیون مان TGA طرح 55PU855X
7CFF 888/8Eفیلتر آبگیر کامیون مان (بسپار 9*9)PU911
8BFF 1270Xفیلتر آبگیر اسکانیا 1393640
9CFF 1610Xفیلتر آبگیر FH 1320879812
10CFF 2211Xفیلتر آبگیر گازوئیل بنز آکسور و آکتروس WK1080/7X
11BFF 2612فیلتر گازوئیل بلند ولوو FH1220430751
12AFF 1217Eفیلتر گازوئیل اسکانیای 380 توکاسه ایPU941
13AFF 1795Eفیلتر گازوئیل اتوبوس مان یاورانPU1059X
14AFF1222E-FF1224Eفیلتر گازوئیل اسکانیا جفتی-جدید2003505
15CFF 6560فیلتر گازوئیل رنو میدلام 
16AFF 8383Eفیلتر گازوئیل ایسوزو P7008980370110
جهت استعلام قیمت تماس حاصل فرمایید

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید